ندیمی: پروژه های نیمه تمام با اولویت استانی در خط اول واگذاری هستند

ندیمی: پروژه های نیمه تمام با اولویت استانی در خط اول واگذاری هستند
1398/5/22 |
15:42
شناسه خبر: 83121

نماینده ادوار گفت: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، اولویت ملی-استانی و میزان پیش روی پروژه های نیمه تمام را در واگذاری ها مدنظر دارند.

ایرج ندیمی ضمن مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو اظهار کرد: «حکومت تلاش دارد کاهش مسئولیت دولت در اجرای پروژه های عام المنفعه صورت گیرد و در مقابل محدودیت هایی وجود دارد که به تناسب درآمدها اتفاق می افتد.»

وی از تلاش چند ساله سازمان برنامه و بودجه برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به مردم سخن گفت و افزود: «با توجه به منابع ۵۰۰ هزار میلیاردی، با اعداد چند ده هزار میلیاردی بودجه قادر به اتمام پروژه های نیمه تمام نخواهیم بود.»

ندیمی به رادیو گفت وگو گفت: «دولت از ابتدا سعی کرد پروژه های رسمی تر را به صورت گزینشی پیش برد. همچنین فرصتی برای مجلس در نظر گرفته شد تا بر اساس نیازهای هر شهرستان پروژه هایی معرفی شود.»

مشاور سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «برای اتمام پروژه ها یا باید ضرورت ها در نظر گرفته شود و یا میزان پیشرفت مد نظر باشد.»

ندیمی در اینباره به رادیو گفت وگو گفت: «کارشناسان سازمان برنامه همواره این رویکرد را در نظر دارند و نماینده های مردم نیز چنین نگاهی دارند. به عنوان مثال اتمام پروژه های راه آهن یا پل اهمیت بیشتری دارد.»

همچنین شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آینده ۷۰هزار پروژه نیمه تمام گفت: «دولت طرح خوبی را ارائه داده تا به روند اتمام پروژه ها بر اساس اولویت و زمانبندی کمک کند.»

وی این طرح را ناظر بر تحقق اهداف ملی و استانی دانست و افزود: «اولویت استان و شهرستان ملاک عمل قرار نگرفته تا به توسعه استان و تولید و اشتغال منتج شود.»

کوسه غراوی ادامه داد: «جذابیت و اولویت بندی باید در اتمام پروژه ها در نظر گرفته شود و بخش خصوصی تمام قد در کنار دولت قرار گیرد.»

وی هچنین لزوم حل و فصل بروکراسی اداری را متذکر شد و افزود: «وقتی بودجه در کمیسیون تلفیق قرار می گیرد، باید روند شکلی منطقی پیش رود تا برنامه ریزی خوبی برای پروژه ها انجام شود.»

نظرات | 0 نظر
captcha