پیوند شبکه حمل و نقلی ایران با محوریت مناطق آزاد

پیوند شبکه حمل و نقلی ایران با محوریت مناطق آزاد
1398/5/22 |
15:57
شناسه خبر: 83125

ندیمی گفت: در حال حاضر مناطق آزاد کشور با محدودیت های از جنس سرزمین اصلی در زمینه تعرفه های گمرکی و ... مواجه نیست.

ایرج ندیمی مشاور سابق رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه یکی از برنامه های ملی که نقش موثری در فعالیت مناطق آزاد دارد توسعه کریدورهای حمل و نقلی است، افزود: در شرایط کنونی اجرای کریدور چین- پاکستان و ایران که از برخی مناطق آزاد نیز عبور می‌کند ضمن اینکه می تواند در کل اقتصاد کل کشور مؤثر باشد، در تاثیرگذاری مناطق بر اقتصاد ملی و بین‌المللی نیز مؤثر باشد.

ایرج ندیمی با بیان اینکه در یک سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است و این موضوع روی پروژه های اقتصادی کشور نیز تأثیر گذاشته است، افزود: یکی از عوامل اثرگذار در تأخیر اجرای پروژه‌های محدودیت های مالی دولت است که امروز باعث شده کمتر به پروژه های زیرساختی در مناطق آزاد پرداخته شود.

او با تأکید بر اینکه در دوران تحریم ها سیاست های متفاوتی بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، تصریح کرد: در حال حاضر مناطق آزاد کشور با محدودیت های از جنس سرزمین اصلی در زمینه تعرفه های گمرکی و ... مواجه نیست، به همین دلیل راحت‌تر می تواند در جذب سرمایه و فعالیت های اقتصادی موفق باشد، البته بخشی از محدودیت ها در زمینه واردات به تازگی برای کل کشور در نظر گرفته شده تا از منابع ارزی حراست شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر چند پروژه بین المللی حمل و نقل ریلی در مناطق آزاد در حال اجرا است که اتصال بین ایران با شبکه های بین المللی حمل و نقلی را فراهم می کند و این روند تسهیل گری در آینده به توسعه همکاری های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار ختم می شود. بنابراین در سال های آینده نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی بیشتر خواهد شد و حتی در افزایش ترانزیت کالا نیز می تواند نقش فعال‌تری ایفا کند.

نظرات | 0 نظر
captcha