فرصت ایده‌آل صنعت فولاد برای خودکفایی در تولید ورق سرد
1398/10/2 - 17:57
مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا:
هدف‌گذاری برای تامین نیاز ورق سرد کشور
1398/5/22 - 16:04
مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا خبر داد: