اخبار ویژه
آیا رایزنی زاهدی با نیکفر و عباسی، برای کرسی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات است؟

آیا رایزنی زاهدی با نیکفر و عباسی، برای کرسی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات است؟

افراد به کمیسیون‌هایی رفتند که ربطی به سوابقشان ندارد

افراد به کمیسیون‌هایی رفتند که ربطی به سوابقشان ندارد

رقابت چهره‌ها بر سر ریاست کمیسیون‌ها/ سبقت نام‌ها از یکدیگر

رقابت چهره‌ها بر سر ریاست کمیسیون‌ها/ سبقت نام‌ها از یکدیگر

...