ندیمی: زبان نصیحت مردم را از خرید و فروش ارز منصرف نمی‌کند

ندیمی: زبان نصیحت مردم را از خرید و فروش ارز منصرف نمی‌کند

برخی صنایع قصد به روزشدن ندارند/معضل بیکاری با معجزه انسانی قابل حل نیست

برخی صنایع قصد به روزشدن ندارند/معضل بیکاری با معجزه انسانی قابل حل نیست

تقویت ارزش پول ملی نیازمند گردش صحیح نقدینگی و رونق تولید است

تقویت ارزش پول ملی نیازمند گردش صحیح نقدینگی و رونق تولید است

حق ذاتی یک مدیر، انتصاب مدیران تحت مجموعه است/ امیدوارم شرایط و پیام انتخابات ریاست جمهوری اخیر را درک کرده باشید

حق ذاتی یک مدیر، انتصاب مدیران تحت مجموعه است/ امیدوارم شرایط و پیام انتخابات ریاست جمهوری اخیر را درک کرده باشید

ساخت پروژه راه سیاهکل به بازکیاگوراب آغاز می‌شود

ساخت پروژه راه سیاهکل به بازکیاگوراب آغاز می‌شود

خبرنگاران اجاره‌ای و درباری، بلای جان ادارات و رسانه‌های لاهیجان و سیاهکل!

خبرنگاران اجاره‌ای و درباری، بلای جان ادارات و رسانه‌های لاهیجان و سیاهکل!

پروژه ی تقاطع غیرهمسطح میدان گیل لاهیجان

پروژه ی تقاطع غیرهمسطح میدان گیل لاهیجان

رفع مشکل آنتن دهی مخابراتی از مطالبات مردم منطقه دیلمان است

رفع مشکل آنتن دهی مخابراتی از مطالبات مردم منطقه دیلمان است

از جلسه عجیب شخصی با حضور دو کاندیدای اولیه شهرداری لاهیجان در یک مکان خاص تا سفارشات و تحمیل های برخی مقامات و ماجراهای مسئولی که میخواهد  یک تنه، مانع انتخاب گزینه سوم شود!

از جلسه عجیب شخصی با حضور دو کاندیدای اولیه شهرداری لاهیجان در یک مکان خاص تا سفارشات و تحمیل های برخی مقامات و ماجراهای مسئولی که میخواهد یک تنه، مانع انتخاب گزینه سوم شود!

ادامه